Tuesday, 4 December 2012

Apa itu Perlindungan Penyakit Kritikal ?

APA ITU PERLINDUNGAN CRITICAL ILLNESS, atau Takaful penyakit Kritikal? 

untuk pengetahuan anda, Polisi perlindungan penyakit kritikal adalah satu bentuk perlindungan/Takaful yang memberi pampasan kepada policy holder apabila ia disahkan mengidap salah satu dari senarai penyakit kritikal.

Syarikat Takaful akan Membayar PAMPASAN atau SEJUMLAH WANG (bergantung kepada sum assured)  apabila policy holder disahkan mengidap salah satu dari senarai penyakit kritikal.

Pampasan bermaksud bayaran lump sum diberikan kepada polisi holder bergantung kepada sum assured dan terma polisi.

Apabila seseorang itu mengidap salah satu penyakit kritikal, kebiasaannya pesakit tidak dapat bekerja dalam tempoh masa tertentu. Bila tak dapat bekerja, so susah lah nak teruskan kehidupan seperti bayar instalment rumah, instalment kerata, bayar perbelanjaan dapur, duit anak-anak kesekolah dan macam-macam perbelajaan rutin yang lain.

So dengan adanya duit pampasan dari perlindungan Critical illness ni, dapatlah si pesakit meneruskan kehidupan seperti biasa. 

Less stress on financial issues means more time can be spend on healing the illness!

*Click on image to enlarge


No comments:

Post a comment